torsdag, februari 05, 2015

Tips till Jan Björklund

I Texas vill man lagstifta om att lärare ska ha rätt att döda elever i skolan.
Den föreslagna lagen begränsar inte lärarna till att enbart använda dödligt våld i självförsvar utan ska tillåta att elever dödas om läraren tror att någon annan student eller de själva är i fara.

Det du, Jan Björklund. Tänk vad det skulle bli ordning och reda i den svenska skolan om vi bara kunde ta efter vår stora förebild USA.
Tänk vilken studiero eleverna skulle få när de vet att läraren sitter med en automatkarbin bakom katedern. Inga kepsar på eleverna, inga mobiltelefoner, inget störande prat eller annat som riskerar misshaga läraren. Bara väldisciplinerade elever som studerar så det står härliga till.

"Schoolteachers in Texas will be allowed to use lethal force against students without risking legal repercussions if a new bill being considered in the Lone Star State’s legislature becomes a law."

Inga kommentarer: