torsdag, juni 30, 2016

måndag, juni 27, 2016

Regeringen Reinfeldt har ju redan infört en flygskatt

Under 2015 kostade bensinen i genomsnitt 13,36 kronor litern. Strax över 60 procent, eller 8,25 kronor, av priset utgjordes av skatter. 
Under samma tid kostade en liter diesel i genomsnitt 11,83 kronor litern. Av detta var skattens andel drygt 61 procent.(7,25)
Skatten på bensin och diesel består av energi- och koldioxidskatt, samt moms.

Idag betalar det kommersiella flyget vare sig energi- eller koldioxidskatt. 
Nu rasas det i media om att regeringen vill införa en "flygskatt" som kommer att "vara förödande för näringsliv och privatpersoner i norra Sverige".
Miljöpartiet har tidigare föreslagit en skatt som gör en flygbiljett inom EU och utom EU 110 kronor respektive 270 kronor dyrare. Personligen har jag svårt att se det som förödande om priset på en flygbiljett skulle höjas en hundralapp eller två.

Men det är inte bara i Sverige det talas om att flygtrafiken skall börja betala skatt på bränslet. I Norge har man nu i sommar infört en avgift på flygresor som innebär att varje resa blir 88 kronor dyrare.
Även Internationella valutafonden, IMF, efterlyser en global beskattning av flyg- och fartygstransporter – som ett led i att nå klimatmålen. IMF menar att en fördel är att en avgift på flygbränsle är en klimatåtgärd, där oron för att det ska drabba de allra fattigaste är överflödig.

Vad de flesta nog inte vet är att under regeringen Reinfeldt infördes en skatt på flygbränsle.
Den första juli 2008 belades flygbränslet Avgas 100LL med en skatt på 6,02 kr per liter. Priset innan skatten infördes var 10 kronor per liter. Idag ligger priset på cirka 22 kronor litern. 

Avgas 100LL är det vanligaste bränslet för luftfartyg med kolvmotorer, alltså ett bränsle där nyttjarna finns att finna bland (segel)flygklubbar och privata entusiaster.

Den kommersiella flygtrafiken - och företagens Learjet - drivna med jet- eller turbopropmotorer, och helikoptrar med turbinmotorer använder det skattefria bränslet Jet A1. Eller "flygfotogen" som det oftast benämns.fredag, juni 24, 2016

Midsommar

Så var det då dags igen för svenskarna att fira sin inofficiella nationaldag. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, juni 22, 2016

Globaliseringen, ett hot mot demokrati och marknadsekonomi

Den i vårt samhälle tidigare rådande ordningen att nationens och allmänhetens intressen ska stå i fokus och styra beslutsfattandet har alltmer rubbats under 1900-talet. I takt med den kraftiga ekonomiska tillväxten har nämligen stora företag vuxit sig allt större, mäktigare och allt mer globala.
Idag har vi en mängd företag som är större och inflytelserikare än många av världens länder. Så när beslut fattas vid dessa bolags styrelsemöten så kan dessa beslut vara av helt avgörande betydelse för olika länder.
Företagen, bankerna och deras organisationer (med köpta politiker) har alltid varit positiva och pådrivande till överstatliga unionsbildningar som EU, och arbetat enträget för frihandelsavtal som exempelvis det nu aktuella TTIP. Den ideala marknaden för globala företag och banker är ju en marknad helt utan gränser och med gemensamma lagar och regelverk.
Därför har de stora företagens strategi hela tiden varit att minska inflytandet från de nationella institutionerna i de olika staterna och få dem att underordna sig överstatliga regelverk. Detta samtidigt som man stött ett internationellt politiskt etablissemang (EU) som å sin sida samarbetar med de globala företagen och finansmännen.

Allt eftersom globala företag och internationella finanshus får mer och mer inflytande så trängs det nationella inflytandet i länderna undan eftersom demokratin i realiteten bara kan utövas på ett  nationellt plan. 
Nationens, folkets inflytande över samhällsutvecklingen minskar. Demokratin trängs tillbaka och medborgarna känner sig överkörda och marginaliserade. Något som ger näring till en stark opposition mot etablissemanget med bland annat följden att nationalistiska partier går framåt i valen.

Men globaliseringen leder inte bara till nationalism och framväxande fascistiska rörelser, den hotar även den marknadsekonomi som man säger sig vilja omhulda.

Denna enorma koncentration av ekonomiska och teknologiska resurser till några få globala jätteföretag har även lett till att marknadsekonomins tänkta spelregler blivit satta ur spel.
Ett litet privat företag betalar idag mer i bolagsskatt än de globala jättarna. Små och medelstora företag betalar omkring tio procent högre skatt på vinsterna än de globala jätteföretagen. Detta eftersom de globala företagen tack vare sin storlek kunnat spela ut länderna mot varandra för att förändra skattelagstiftning.
Något som snedvrider den fria konkurrensen och ger de globala företagen en fördel gentemot mindre företag på marknaden, ett övertag som skapar problem för mindre företag att överleva och som motverkar en sund konkurrens

Globaliseringen och den ökande koncentrationen av företagande till globala storföretag som spelar ut nationer mot varandra och som inte betalar skatt håller med andra ord på att sätta både demokratin och en sund marknadsekonomi ur spel.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

lördag, juni 11, 2016

Ekot bekräftar mitt inlägg om ubåten

"Ekot kan avslöja nya uppgifter om den stora ubåtsjakten hösten 2014. Det ljud som från början beskrevs som det avgörande beviset för att en utländsk ubåt kränkt Sverige var i själva verket ljud från ett svenskt objekt och inte från en utländsk ubåt."

 Här följer ett utdrag ur mitt inlägg "Visst var det en ubåt!" från den 14:e november 2014:

"Enligt ÖB Sverker Göransson "råder inga tvivel" om att det var en mindre ubåt man efterspanade i Stockholms skärgård i oktober. Däremot har man ej kunnat bekräfta dess härkomst.
Alla svenska så kallade experter är övertygade om att det är den förskräcklige ryssen som varit i farten eftersom" det inte kan vara någon annan".
Ryssarna är självklart av en annan mening:  "– Om det var en rysk ubåt, vilket bokstavligen alla svenska medier (och inte bara medierna) skrek om en hel vecka, så hade Göranson inte förtigit saken. Med andra ord tillhörde ubåten ”de egna” – det vill säga Nato. Men de svenska militärerna är inte modiga nog att erkänna det. Göranson beter sig som om han hade tagit vatten i mun" skriver den ryska tidningen Rossijskaja Gazeta.

Sanningen är nog att ubåten var varken rysk eller tillhörande Nato. Faktum är nämligen - och detta är ett faktum som bekräftats av befälhavaren på farkosten ifråga - att denna ubåt rörde sig i det aktuella området när observationerna gjordes.

Men det vill ju varken ÖB eller övriga krigshetsare skall komma fram."


Att det var den svenska turist-ubåten ifråga som marinen kunnat höra har därmed bekräftats av Försvarsmakten för andra gången.

Enligt Ekots källor har det även slagits fast att den ubåt som observerats vid en marinövning vid fyren Vindbåden våren 2015 var tysk.
Man kan ju tycka att nyheten om att en ubåt som jagats i svenska vatten - eller observerats övervaka en svensk marinövning - och kunnat identifieras borde vara något som genererar stora rubriker i de svenska medierna. Men nej, i skrivande stund finns inte ett ord på någon av de stora tidningarnas sidor.
Detta beror ju helt enkelt på att ingen av ubåtarna var av "rätt" nationalitet.

Hade det rört sig om bekräftade ryska ubåtar så hade vi nog sett jättelika krigsrubriker och spaltmetrar med varningar om att nu kommer den hemska ryssen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

fredag, juni 10, 2016

Killar bygger med Lego

De flesta av oss har väl byggt med Lego när vi var barn. Tydligen finns det de som inte slutar bygga trots att de blir vuxna och har verkligen tagit byggandet till en annan nivå. Till exempel Ludo från Nederländerna med sin Dodge Charger 1970 med motor, drivlina och fungerande luftfjädring.Sen är det inte alla som inte nöjer sig med skalenliga modeller utan bygger en bil i full storlek, fullt körbar. Undrar hur långt han kommer på en full tank luft?


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Dagens energiuppgörelse - politik när den är som mest politisk

Moderaterna jublar: "Idag har vi räddat kärnkraften".
Kristdemokraterna: "Idag har vi räddat 400 000 jobb"(man kan undra var den siffran kommer ifrån).
Miljöpartiet jublar: "Sverige ska ha 100% förnybar el"
Jan Björklund surar: "100 procent förnybart 2040. Kan inte bli tydligare. Kärnkraften ska bort. Grattis MP"

10 nya reaktorer kan byggas.
Inga nya reaktorer kommer att byggas.
Kärnkraften ska avvecklas 2040.
Kärnkraften ska inte avvecklas 2040.
Allt enligt företrädare för de olika partierna.

Kärnkraftslobbyn får väl ses som vinnare, men vem vågar sig på en så stor investering som att bygga ett kärnkraftverk?
Ingen. Såvida inte vi skattebetalare står för slantarna.

De stora förlorarna idag är Miljöpartiet. Efter all turbulens som varit kring partiet med svekdebatt, petningen av flera ministrar, bestraffandet av företrädare som inte lytt partipiskan så undrar jag om inte detta var hugget som klyver Miljöpartiet i två delar?Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

onsdag, juni 01, 2016

Polerad

Då arvtagerskan d.ä äventyr på de syd- och nordamerikanska kontinenterna närmade sig sitt slut och det började närma sig en återgång till gruvarbetarjobbet på LKAB i Gällivare, så fann jag det lämpligt häromdan att ge hennes Volvo en liten uppfräschning.

Som synes så var behovet stort. Den tidigare ägare var nog inte direkt någon putsbög.Skillnaden mellan före och efter en första omgång med lackrengöring är markant. Nackdelen med röda bilar är ju att lacken oxiderar kraftigt om man inte skyddar den regelbundet.
Även plast och gummidetaljer blir gråa och fula av solens strålar.

Efter en hel dags jobb var jag ändå inte riktigt nöjd med utfallet, speciellt hur det svarta blev, men lacken blänker i alla fall. Detta efter 2 omgångar lackrengöring och ett lager vax.


 Läs även andra bloggares åsikter om , , ,