måndag, juni 27, 2016

Regeringen Reinfeldt har ju redan infört en flygskatt

Under 2015 kostade bensinen i genomsnitt 13,36 kronor litern. Strax över 60 procent, eller 8,25 kronor, av priset utgjordes av skatter. 
Under samma tid kostade en liter diesel i genomsnitt 11,83 kronor litern. Av detta var skattens andel drygt 61 procent.(7,25)
Skatten på bensin och diesel består av energi- och koldioxidskatt, samt moms.

Idag betalar det kommersiella flyget vare sig energi- eller koldioxidskatt. 
Nu rasas det i media om att regeringen vill införa en "flygskatt" som kommer att "vara förödande för näringsliv och privatpersoner i norra Sverige".
Miljöpartiet har tidigare föreslagit en skatt som gör en flygbiljett inom EU och utom EU 110 kronor respektive 270 kronor dyrare. Personligen har jag svårt att se det som förödande om priset på en flygbiljett skulle höjas en hundralapp eller två.

Men det är inte bara i Sverige det talas om att flygtrafiken skall börja betala skatt på bränslet. I Norge har man nu i sommar infört en avgift på flygresor som innebär att varje resa blir 88 kronor dyrare.
Även Internationella valutafonden, IMF, efterlyser en global beskattning av flyg- och fartygstransporter – som ett led i att nå klimatmålen. IMF menar att en fördel är att en avgift på flygbränsle är en klimatåtgärd, där oron för att det ska drabba de allra fattigaste är överflödig.

Vad de flesta nog inte vet är att under regeringen Reinfeldt infördes en skatt på flygbränsle.
Den första juli 2008 belades flygbränslet Avgas 100LL med en skatt på 6,02 kr per liter. Priset innan skatten infördes var 10 kronor per liter. Idag ligger priset på cirka 22 kronor litern. 

Avgas 100LL är det vanligaste bränslet för luftfartyg med kolvmotorer, alltså ett bränsle där nyttjarna finns att finna bland (segel)flygklubbar och privata entusiaster.

Den kommersiella flygtrafiken - och företagens Learjet - drivna med jet- eller turbopropmotorer, och helikoptrar med turbinmotorer använder det skattefria bränslet Jet A1. Eller "flygfotogen" som det oftast benämns.Inga kommentarer: