tisdag, oktober 17, 2017

Perspektiv

Kan man få till ett sånt här perspektiv i någon annan svensk stad än i Haparanda?
Den höga byggnaden i höger bildkant är nämligen stadshuset i Torneå och är följaktligen* belägen i ett annat land än de övriga byggnaderna i bilden.


*Följaktligen är tydligen ett av de mest felstavade orden i svenskan. Även jag hade stavat det fel om inte stavningskontrollen slagit larm.
Varje dag är en dag med nya lärdomar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag, oktober 08, 2017

Vill Centerpartiet förvandla Sverige till Somalia?

Centerpartiets ekonomisk-politiska talesman Emil Källström vill reformera skattesystemet. Enligt Källström är en av de viktigaste sakerna att skattekvoten sänks radikalt.
 ”Målet ska vara att parkera kring OECD-snittet, när det är uppnått får man fundera kring det långsiktiga snittet.” säger Källström i DI.
Det kanske inte låter så dramatiskt att ha ett skatteuttag i nivå med snittet i OECD-länderna men om vi tittar på vilka siffror det handlar om så framgår det vilket vansinne som grasserar i Centerpartiet.

Enligt den senaste statistiken ligger skatteintäkterna som andel av BNP i dag 9 procentenheter över OECD-snittet. Sveriges totala BNP uppgick för år 2016 till 4379 miljarder kronor.
En sänkning med 9 procentenheter skulle alltså innebära att skatteuttaget minskas med ca 400 miljarder.
Om vi då tittar på regeringens förslag för statsbudgeten 2017 så ser vi att statens totala intäkter beräknas uppgå till 979,7 miljarder kronor.

Om Emil Källström fick bestämma skulle vi alltså skära ner statens utgifter med nästan hälften!

Om vi så tog bort hela försvaret, hela rättsväsendet med polis och domstolar, alla universitet och allt studiestöd, alla barnbidrag, tog bort alla pengar till underhåll och investeringar i infrastruktur samt drog in statsbidragen till landsting och kommuner så skulle vi fortfarande inte uppnå Källströms våta dröm om en skattekvot i nivå med OECD-snittet.

Observera att dessa tankar kommer inte från någon okänd vem-som-helst-nyliberal-dåre, den som uttalar detta som sitt mål är ett riksdagspartis ekonomiske talesman, Centerpartiets finansministerkandidat.

Må Centerpartiet aldrig få något att säga till om!Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Den nya politiska korrektheten

När ska de här individerna som anklagande gapar om "jävla PK-samhälle, typiskt PK-media" och liknande inse att det är just de själva som numera är politiskt korrekta?
Det är ju just jargongen om "feminismen har gått för långt", "man kan inte säga någonting utan att bli kallad rasist" och liknande som numera är det politiskt korrekta.
Det som förr var olämpligt att uttala är idag det som mest bjuder in en att synas och höras i samhällsdebatten.

Finns det något som är mer populärt att säga idag än att säga "det som inte får sägas"?
Dagens opportunister i form av "realister" och "sanningssägare" trängs ju i alla mediala kanaler för att kraxa ut om hur förtryckta de är som inte får säga det som de just sagt.

De så kallade sanningssägarnas onyanserade berättelser om "elitens förtryck", "politikernas konspiration mot folket" och "PK-media" blir ett slags oförättelsens paraply under vilket man samlas och kräver hämnd mot feminismen, humanismen, "batikhäxorna", "godhetsapostlarna" och allt och alla som vänder sig emot hatretorik och rasism.

Där har ni den nya politiska korrektheten.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Hunden och kråkan