söndag, december 18, 2016

"Vi måste lyssna in oron hos vanligt folk"

Nu pratar maktens män och kvinnor om att ”lyssna in oron hos vanligt folk”.
Men det verkar bara gälla att lyssna på folket om saker som passar den egna åsikten.
Svenskt Näringslivs vd, psykopaten Carola Lemne, uppmanar i en intervju i DI politikerna att rycka upp sig och göra mer för att stävja populism.
"Det har inte kommit många reformer som gör att folk på allvar upplever att det har blivit bättre” säger Lemne och framför sitt recept för att stävja populismen. Vilket föga förvånande är sänkta skatter och lägre löner till de som har det allra sämst. Alltså precis de politiska beslut som i sin konsekvens lett fram till den populism Lemne säger sig vilja stävja.

Även Centerledaren Annie Lööf talar om att "-Nu gäller det att vara en motpol till den farliga populism som växer fram" men fortsätter att förkunna nyliberalismens evangelium om globalisering och frihandel där de rika blir rikare, de fattiga fattigare, där civilsamhället drar sig tillbaka och den allmänna välfärden urholkas. Precis det som fått högerpopulismen att växa.
Som den marknadsförespråkande nyliberal hon är så lovar hon självklart att fortsätta presentera kontroversiella reformer. Reformer som leder till ökade klyftor, polarisering och ökade fascistiska strömningar.

Men tänk om maktens människor skulle kliva ur sin bubbla och verkligen skulle lyssna till vanligt folks oro?

74 procent av svenskarna är emot vinster i välfärdsföretag. Ändå bekämpas denna idé med kraft av många politiker och företagsledare.
Näringslivets vinstjakt har  fått så dåligt rykte att en majoritet av befolkningen vill hålla den borta från skolor och sjukhus. Men att ens ifrågasätta företagens vinstmaximering får blodtrycket att rusa hos inte bara direktörer, utan även bland politiker som Lööf.

Om politiker ska "rycka upp sig" för att stävja populismen, som Lemne tycker, så behöver de pengar att spendera. Att storföretagen som Lemne värnar mest om ägnar sig åt nolltaxering och skatteflykt underlättar inte för politikerna.
Vi vanliga människor gör rätt för oss. Dags för näringslivet att göra detsamma, sluta fiffla och betala skatterna!

Näringslivet håller fast vid skyhöga vinstkrav, vinster som i allt mindre utsträckning används till investeringar utan istället delas ut till ägare och företagsledarna.
Vinstkraven leder också till att allt färre anställda skall jobba alltmer utan att få betalt för det.

Om Carola Lemne verkligen vill stävja populismen så bör budskapet från Svenskt Näringsliv till sina medlemmar vara:

Investera mer.
Anställ.
Sänk vinstkraven.
Betala skatt.

Politiker som vill stävja populismen kan samtidigt enas om följande budskap:

Inga vinstuttag i skattefinansierad välfärd.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: