torsdag, februari 02, 2017

Hysteriskt om Nordstream 2

Det nederländska bolaget Wasco kommer, via sitt tyska dotterbolag Wasco Coatings Germany GmbH,  att använda hamnen i Karlshamn för omlastning och lagring av rör.
Rören kommer att fraktas från fabriken i Tyskland till Karlshamn där Wasco kommer att anställa lokal arbetskraft och anlita lokala leverantörer för varor och tjänster för den planerade verksamheten.

Precis som de kommer att göra i de finska hamnarna i Kotka och Hangö.

Precis som det gjordes i hamnen i Slite på Gotland 2010 när det första Nordstream-projektet genomfördes.
2006-2014 hade Sverige en högerregering med Carl Bildt som utrikesminister. När det första Nordstream-projektet var i startgroparna ägde Carl Bildt vid den tiden aktier i investmentbolaget Vostok Nafta som var en av de stora ägarna i det ryska halvstatliga bolaget Gazprom. Som alltså är det bolag som exporterar naturgas till Tyskland via Nordstream-ledningen.
De enda invändningar från svensk sida mot Nordstream då var eventuell påverkan på Östersjöns miljö, fisket och sjöfarten men regeringen Reinfeldt bedömde att "den sökta sträckningen är förenlig med Sveriges förpliktelse att skydda och bevara den marina miljön."

Det var då, nu heter det att "Svenska folket utsätts för oerhörda risker genom att upplåta ett militärstrategiskt brohuvud, som Karlshamns hamn är, till ryska intressen."

Karlshamn, liksom de flesta svenska hamnar, anlöps regelbundet av ryska fartyg med ryska besättningar. Men  när ett tyskt-nederländskt bolag som använder sig av svensk arbetskraft skall lagra tysktillverkade rör så handlar det plötsligt om att " upplåta ett militärstrategiskt brohuvud....till ryska intressen."
Photoshopad propaganda i svenska medier

Vad det handlar om är nog att USA tycker att det är en "dålig idé för Europa" att köpa gas från Ryssland. Precis som USA "tyckte" (läs: bestämde) att EU skulle erbjuda Ukraina ett frihandelsavtal för att på så sätt jäklas med Ryssland.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: