lördag, maj 13, 2017

Har SVT blivit högervridet?

Att höra Annie Lööf i politisk debatt brukar få mig att tappa humöret totalt. Trots det utsatte jag mig för plågan genom att titta på debatten om vinster i välfärden i Aktuellt häromdan mellan Ardalan Shekarabi och Annie Lööf.
Centerledaren svängde sig som vanligt med sina siffror, mer eller mindre tagna ur luften, och påstod att 340 000 elever skulle stå utan skola om ett (i princip verkningslöst) vinsttak på 7 procent skulle införas i välfärdssektorn.
Naturligtvis skulle ju inte elever stå utan skola eftersom det offentliga tar över och driver skolor. Precis som de gjorde innan politikerna tyckte att det var en bra idè att privata bolag fritt ska kunna förfoga över våra skattepengar.

Men nu var det inte det som detta skulle handla om.
Någon dag senare såg jag även när Ali Esbati och Timbros Siri Steijer möttes i debatt angående de nya låglönejobben. En debatt föranledd av reportaget om Ubereats och Foodora där cykelbuden jobbar för 39 kr/timmen och där en av dem berättade att han med 10 timmars arbetsdagar kom upp i en månadslön på futtiga 6000 kronor.
Förutom att Steijer anklagade Vänsterpartiet för att hålla människor utanför arbetsmarknaden [sic!] så är det värt att poängtera att Steijer argumenterade för att välfärdssystemet ska gå in och betala när folk tjänar under fattigdomsgränsen. Alltså, stället för att företaget som tjänar på arbetaren ska betala en lön hen kan leva på ska skattebetalarna gå in med pengar enligt Timbro.

Men nu var det inte heller det som detta skulle handla om. Utan om hur Aktuellt styr debatten. 
I båda debatterna uppmärksammade jag , och inte bara jag, ett flertal gånger företeelsen att journalisten inte lät Shekarabi/Esbati prata till punkt utan avbröt dem mitt i en mening medan Lööf/Steijer fick prata till punkt. 
Att journalisten även i debatten om låglönejobb tillät att Steijer gjorde det till en debatt om nyanlända invandrare, istället för en debatt om lönenivåer väcker några frågetecken.
Berodde särbehandlingen på att den ena parten var kvinna? Var det en fråga om journalistens egna politiska premiss?
Eller har dumhögerns kampanjande om "vänstervridna Public Service" gjort SVT så ängsliga att de, mer eller mindre omedvetet, alltmer anammat högerns verklighetsbeskrivning?Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: