söndag, april 19, 2009

Dags att ta farväl av Internet?

De senaste årens lagstiftande inom EU och nationellt (FRA, IPRED, datalagringsdirektiv och nu det kommande telekompaketet) visar tydligt på hur politikerna har gått från att vara folkets företrädare, till att vara de stora multinationella bolagens geishor som inte drar sig för att trampa på den enskilde medborgarens fri- och rättigheter för att tillfredställa de stora bolagens profithunger.

De marknadsliberalt indoktrinerade politikerna har anlagt en enögd syn av att se företagens ekonomiska intressen som samhällets intressen även om de står i kontrast med medborgarnas vilja.

Detta har lett till att vi nu har ett samhälle där vem som helst kan bli åtalad genom att särintressen kräver det, där domen mot The Pirate Bay bara är det senaste exemplet. Vart tog rättsamhället vägen? Enligt min lärobok i demokrati ska politikernas roll vara att stå upp för medborgerliga intressen när företrädare för företag och lobbyister med uppdrag för olika särintressen tränger sig på.

Internet ses av de stora mediabolagen som ett hot mot deras ständigt ökande vinster, därför är det så viktigt för dem att påverka politiker och lagstiftning att hindra medborgarnas fria tillgång till Internet.
I framtiden kommer vi att få ett internet som påminner om ett slags kabelteve. Du får betala för att få tillgång till, låt oss säga 200, godkända sajter på Internet. Ju flera sajter och tjänster du vill ha tillgång till, desto mera får du betala. Vissa sajter kommer naturligtvis att censureras helt och hållet, du kanske blir tvungen att resa till ett mindre marknadsliberalt land som Venezuela för att kunna surfa till din favoritsida?

Är det dags att ta farväl av Internet som vi känner det idag, eller kan vi sätta stopp för marknadsfundamentalismens framryckning?

Edit 15.30: Ledamoten i EU-parlamentet Roger Helmer om hur internet skall regleras med konkurrensrätt:

"Many of the amendments he has tabled boost transparency so that consumers will be able to make informed decisions about which services they would like to use
This would mean that if Internet Service operators decide to restrict access to certain services (which is the current situation, for example, where Skype is currently blocked on some mobile phones), the consumer could then decide not to use that service provider and opt for another one, which does provide Skype"


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

iZac sa...

Jag kommer bli förvånad om det blir som "förut"...

Men man kan ju hoppas att man har fel!

Kråksimuleraren sa...

Vi är så lätthanterliga nu, så mjäkiga och oföretagsamma att all inskränkning blir mycket lättare att genomföra mot medborgarna och väljarna. "Det är nog bäst de de bestämmer, de kan ju sånt här" Pyttsan, de är bara rädda, jävligt rädda!

Bert sa...

Nämen nu har du vaknat på fel sida. Vilken svartsyn.

Inte tror jag att utvecklingen går att stoppa. Visst - Det kanske dyker upp "prenumerationssajter", men nog kommer det att finnas kvar en tillräcklig mängd fri information också. Det är jag övertygad om.

Kråksimuleraren sa...

Det kommer att hända så långsamt och omärkt att du helt plötsligt en dag undrar vad som hände egentligen.

Knapsu sa...

"Kamrat, kamrat! Väck fosterlandet, det luktar skit om framtiden"

Kråks: Som att koka en groda, man höjer temperaturen sakta så märker den inget.