söndag, mars 08, 2015

Finns det något pinsammare än den svenska högern?

Sverige är det enda landet i hela världen där privata företag tillåts göra vinst på skattemedel avsedda för utbildning. Sverige har troligtvis också några av världens mest generösa finansieringsregler för kommersiella välfärdsutförare.

Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning för att utvärdera misstagen och förbättra reglerna för välfärd i privat regi. Observera att man nu bara tillsätter en utredning, inga konkreta förslag kommer förrän om ett par år.

Detta har fått de som predikar marknadsekonomins överlägsenhet, men samtidigt tycker att staten skall vara ett ymnighetshorn som skall hälla skattepengar över näringslivet, att gå i taket:


I i stort sett hela världen är det tydligen som i det gamla DDR.


Maud Olofsson ylade om kommunism om friskolor skulle tvingas redovisa(!) sina vinster. Efterträdaren Lööf träskvandrar givetvis fram i samma leriga fotspår:

Ja tänk så många socialistiska länder det finns! Undrar för övrigt vad Annies förebilder Ayn Rand och Thatcher eller Hayek skulle ha att säga om företag som existerar enbart tack vare de skatter som staten drivit in från medborgarna?

En annan god representant för den svenska tokhögern är Fredrik Segerfeldt:

Marknadsekonomins "mest basala funktion" enligt nyliberalen är tydligen att privata företag skall försörjas via staten.

Den svenska högern som förväntas ivra för att kapitalism och marknadsekonomi skall råda måste -  tillsammans med de svenska näringslivsföreträdarna - vara världens pinsammaste.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

martin sa...

1990 rev vi en mur och kapitulerade villkorslöst för planekonomin. Det finns bara planekonomi. Det förstod V för de var först att byta namn, K i namnet var nu redundant. Striden handlar numera inte längre om "kapitalism" eller "planekonomi", striden handlar om vilken elit som skall styra planekonomin.

De som snackar om "kapitalism" inom vår planekonomiska värld. De talar om att planekonomin i större utsträckning skall vara utom demokratisk kontroll och styras av en nomenklatura bortom parlamentariskt inflytande, den sovjetiska högerflygeln. De vill att den globala planekonomin skall göda en liten elit.

Striden står mellan "leftist" eller "elitist" i den postmoderna världen. Skall den globala planekonomin användas för att jämna ut skillnaderna i världen och skapa en bättre värld? Eller skall den globala planekonomin användas till att göda en liten elit utom demokratisk kontroll? Än så länge går det bra för elitisterna.

Bert Bodin sa...

Dina kommentarer efter varje exempel ovan, är huvudet på spiken. Varje gång!

Där pengarna går in, går hjärnan ut.