lördag, december 05, 2009

En budkavle för välfärd

• Använd våra skattepengar till välfärd – inte till vinster i privata företag!

• Satsa på fler anställda i välfärden!

• Garantera alla en trygg försörjning!

• Genomför offensiva miljöinvesteringar nu – en ny grön giv!

• Behåll våra gemensamma naturtillgångar och infrastruktur i samhällets ägo!

• Förbättra villkoren i arbetslivet!

• Vitalisera och demokratisera den gemensamma välfärden!

Läs mera och skriv under på "Budkavle för välfärd"