tisdag, januari 19, 2010

Arbetsgivarens bud: 0,0 kronor

Pappers krav på 2.6% löneökning i det centrala avtalet förkastas av motparten Skogsindustrierna som svarar med ett nollbud. Arbetsgivarsidan anser nämligen att vi redan har fått löneökning genom jobbskatteavdrag, lägre räntor och låg inflation(!)
Någon låglönesatsning anses heller inte behövas eftersom "det är ju så mycket billigare att leva i glesbygden"

Nollbud och nollbud förresten, de vill ju tydligen att vi ska arbeta mer också.

Om nu detta skall föreställa arbetsgivarnas konstruktiva bidrag till avtalsrörelsen och inte bara ett ideologiskt utspel, så rekommenderar jag att Pappers förhandlare laddar upp med den här låten innan de sätter sig vid förhandlingsbordet!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

En lönehöjning på noll procent kanske kan motiveras om exempelvis produktivitetshöjningen inom pappers har varit noll procent de senaste åren. Men jag antar att det kan finnas någon liten produktivitetsökning någonstans, ohc ett nollbud i det läget är nästan att betrakta som en lönesänkning. Det här är den gamla vanliga dragkampen mellan arbete och kapital - klasskamp alltså.

Att motivera lönen med faktorer som ligger utanför arbetsplatsen är intressant. Förr i tiden kunde ju åtminstone tjänstemän få indivduell lön efter hur stor familj de hade att försörja. Är det något att införa inom er sektor också, månne?

Knapsu sa...

Om vi hade fått löneförhöjning relativt med produktivitetshöjningen sedan 90-talet, så hade jag idag haft lön i nivå med statsministern!

Lön efter storleken på familjen? Ja det var väl på den tiden brukspatronerna ändå kände en liten gnutta samhällsansvar.

Nuförtiden är ju företagen helt frikopplade från samhällsansvar.

Anonym sa...

Vad arbetsgivarna säger nej till är centrala generella löneökningar. I stället ska den lokala situationen få avgöra. En lokal lönebildning gör att både förbättrad produktivitet och god kostnadskontroll ger mer i lön.

Knapsu sa...

Att säga nej till centrala påslag är arbetsgivarens sätt att bringa oreda i avtalsrörelsen där varje avdelning för sig får ta hela fajten.