onsdag, juni 20, 2012

Budkavle för välfärd utan vinst

"Sverige har blivit den pantsatta välfärdens land. Ett land där inte bara vården av äldre utan också av sjuka “utackorderas” till den som vill ha lägst ersättning och där ansvaret för utbildningen av skolbarn i den s k valfrihetens namn alltmer överlåts till vinstklippande riskkapitalister. 

Inget annat land tillåter vinstdrivande bolag, för att inte tala om riskkapitalbolag med säte i skatteparadis, att driva skolor för skattepengar. Ingen annanstans har riskkapitalister fått upphandla ett helt akutsjukhus som S:t Görans i Stockholm. 
Få om ens något annat land har idag ett så koncentrerat privat ägande inom välfärdssektorn som Sverige. Två jättar, Carema och Attendo, kontrollerar mer än hälften av den privata äldrevården. Tendensen är likartad inom skolan. 

De s k valfrihets- och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av likvärdigheten, läraryrkets sjunkande status och fritt fall i kunskapsresultat. Studier visar att privat äldreomsorg har tio procent lägre bemanning än offentlig. Vårdskandalerna har avlöst varandra och det finns inga vetenskapliga belägg för att konkurrensutsättning leder till bättre välfärdstjänster eller medborgarnytta. Privata vinststyrda system förmår inte att rättvist fördela sociala tjänster efter behov. Privatisering av offentlig verksamhet leder till inskränkningar i de anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Ideologiska utförsäljningar av gemensam egendom – än så länge mest konsekvent genomförda i Stockholmsområdet – har lett till både försämringar och fördyringar av vård, omsorg och andra offentliga verksamheter. 
Detta sker parallellt med att klyftorna ökar snabbare i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder. Tillsammans med försämringarna leder detta till en segregerad välfärd med gräddfiler för de rika och välbeställda........"

DET RÄCKER NU!
FÖR EN TRYGG VÅRD OCH SKOLA UTAN PRIVATA VINSTINTRESSEN.
VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD SKA SKÖTAS GEMENSAMT.

Skriv under BUDKAVLE FÖR VÄLFÄRD UTAN VINST du också!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

1 kommentar:

martin sa...

Självklart påskrivet. Under de senaste 20 åren har verkningsgraden på varje krona minskat och minskat. Börjar bli dags att sätta stopp för svinnet.

Idag betalar vi lika mycket och får mindre för pengarna än någonsin, tacka för nyliberal ekonomisk politik för det!