måndag, maj 19, 2014

Fredrik Reinfeldt: amerikanska företags vinster är överordnad demokratin

I SvD kan vi idag läsa att Fredrik Reinfeldt tycker att utländska företag måste få sina investeringar skyddade. Om Sverige "över en natt" skriver om reglerna och exempelvis förstatligar privat verksamhet bör de ha rätt till skadestånd. Annars riskerar Sverige att gå miste om utländskt kapital enligt Reinfeldt.

Vad Reinfeldt säger är alltså att vi ska avväpna demokratin helt och hållet och istället låta utländska företag bestämma vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige.
Vad Reinfeldt säger är ju faktiskt att utländska företags vinster är viktigare än nationen Sverige och dess invånares väl och ve.

Inte vet jag men nog tycker jag att termen högförräderi är tillämplig här.

Wikipedia: "Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde."

Vad saken gäller är alltså handelsavtalet TTIP som nu förhandlas fram.
Ur mitt inlägg om TTIP i januari i år:

"EU och USA förhandlar (under stort hemlighetsmakeri) om ett nytt handelsavtal, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

Ett första steg mot genomförandet av detta avtal kom under ett möte på Bali i december 2013 där 159 handelsministrar var med. En av dem som var med och skrev på avtalet var Sveriges handelsminister Ewa Björling. 
Statsminister Fredrik Reinfeldts kommentar om det hemligstämplade avtal SOM HAN INTE ENS FÅTT LÄSA: "– Frihandelsavtalet är viktigt eftersom det leder till ökad handel och fler jobb också i Sverige". 

Frihandelsavtal låter väl bra kan man tycka. Åtminstone tycker vissa det. Problemet är bara att dessa avtal oftast ensidigt gynnar stora globala företag och innehåller extrema liberaliseringar och avregleringar för att säkerställa större vinster för företagen. Så även TTIP. 
Men det är faktiskt ännu värre än så. I TTIP ingår en paragraf om investeringsskydd, ISDS (Investor State Dispute Settlements) som innebär att storföretag kan stämma länder som instiftar lagar som de inte gillar. 
Närhelst de stora företagen anser att lagar inom folkhälsa, miljö- och samhällsskydd, arbetsrätt med mera kommer i vägen för deras vinster så kan de alltså stämma regeringar. Detta inför särskilda internationella skiljedomstribunaler bestående av affärsjurister och helt utom kontroll för medborgarna och de samhällen som berörs. 

Ponera exempelvis att ett stort globalt företag tycker att en kemikalie som bevisats skadlig för hälsan och som är förbjuden att användas i Sverige, utgör ett hinder för dem att investera i Sverige. Eller att Monsanto tycker att förbudet mot GMO-grödor leder till lägre förväntade framtida vinster. Då kan företaget, om ISDS blir verklighet, stämma regeringar och tilldömas stora skadestånd. 

För att maximera sina vinster skall alltså utländska storföretag bestämma reglerna istället för de demokratiskt valda ledarna. Och om lagstiftning hindrar företagens framtida vinster så ska vi skattebetalare pröjsa ut skadestånd åt storföretagen."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: