torsdag, augusti 21, 2014

Dumheten regerar tydligen i näringslivet

"Skogsindustrierna har sagt upp det centrala avtalet (gällande from 11 mars) som varit styrande över förslagsverksamheten. Uppsägningen ger företaget möjlighet att tänka nytt i denna fråga.
Vi vill ta vara på kompetensen hos medarbetare som har förbättringsförslag genom att alla kan driva på och i sina team samarbeta för att snabbt tillvara konstruktiva ideér och lösningar som finns, utan att gå via förslagsverksamhet.
Vår syn är att initiativ och förbättringsförslag är en naturlig del av det dagliga arbetet.

[Företagets namn] kommer att följa den centrala uppsägningen vars motiv stämmer överens med företagets syn:
• Förbättringsförslag är ett led i alla medarbetares dagliga arbetsuppgifter - vilket bl a våra värderingar kopplar till. Att jobba med förbättringar är en del av att vara medarbetare i [företagets namn].
• Förslagsavtalsverksamheten är i vissa fall kontraproduktiv – vi vill att samarbete är en självklar del i arbetet och att vi alla snabbt åtgärdar brister t ex inom arbetsmiljö och ser förbättringar som en naturlig del inom [företagets namn].
• Belöningssystem utgör typiskt sett en företagsfråga. Vi har andra former av belöningar, t ex bonusprogram..."

Häromdagen satt jag och bläddrade i en massa gamla papper. Bland annat intressant hittade jag mina anteckningar och skisser angående ett förslag på en förbättrad kondensathantering vid torkmaskinen.
Ett förslag som med en investering på 1,5 miljoner kronor skulle ge tillbaka 3,5 miljoner kronor årligen.

Men nu när jag har fått möjligheten att tänka nytt i denna fråga så tror jag inte att jag bryr mig om att gå vidare utan förslaget får gå i papperskorgen.

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Industrins text är något dunkel, men betyder den kanske i klartext att man inte har lust att betala för förbättringsförslag från fabriksgolvet längre? I stället för klara regler ett osäkert löfte om 'bonusar'. Kan säga att vad det gäller förslag från 'kontorsgolvet' har man aldrig vad jag vet haft någon bra fungerande förslagsverksamhet. Förbättringar har för det mesta ansetts 'ingå i jobbet'.

Knapsu sa...

I den förslagsverksamhet vi hade tidigare bedömdes och belönades förslagen enligt ett poängsystem(om de godkändes) utifrån olika kriterier. Exempelvis ökad säkerhet, miljöförbättrande, ökad produktion eller en besparing som kunde påvisas.
Ju mer företaget kunde tjäna på åtgärden desto större blev belöningen, kan man säga.

Nu ska man lämna förslag som ger miljonvinster åt företagen men utan att få ens en kanelbulle som tack!