måndag, oktober 13, 2014

Marknadsfundamentalisternas ideologiska haveri

Kommer ni håg förr hur högerns tankesmedjor och liberala ledarskribenter talade om välfärden som "den tärande sektorn"? Skolan, vården och omsorgen var det som tärde på samhället och slukade en allt för stor del av skattemedlen. De borgerliga partierna avskydde staten och kallade skatter för konfiskation.

Sedan upptäckte man att välfärden var som ett isolerat land med väldiga rikedomar. Många sköna miljarder utom räckhåll. Klart man ville komma åt dem. När man sedan hittade en väg att komma åt pengarna själv, blev plötsligt välfärden viktig och något som skapade arbetstillfällen! Man slutade kalla välfärden för "den tärande sektorn"och den blev plötsligt en fantastiskt närande sektor som skulle rädda hela landet från undergången. Välfärdsoligarkerna som gjorde miljardvinster utmålades inte bara som veritabla hjältar som bar hela Sverige på sina axlar av borgerliga partiledare utan till och med som feminismens allra största förkämpar.
Alla nyliberala principer kastades överbord hos högerpartierna, näringslivet och dess megafoner som Timbro och Almega. Bidrag från den förr så förhatliga Staten blev nu plötsligt förutsättningen för valfrihet och marknadsekonomi.

Efter den nya regeringens besked om att frågan om vinster i välfärden skall utredas känner välfärdsoligarkerna nu att det statliga bidraget som är grunden till deras vinster är hotat, så nu blåser man upp till strid. Timbro twittrar om att "nu är det krig!" och politiker som vill stoppa vinstuttaget och behålla pengarna inom välfärden utmålas i debattartiklar som "välfärdens förstörare".

Förr bedrev adeln klasskamp och slogs för att behålla sina privilegier. Idag har vi ett skatteberoende näringsliv som slåss för sina bidrag i en kamp där det är lika med kommunism att klippa av bidragslinjen till företagen och låta marknadsekonomins regler råda.

Kommunism uppstår tydligen, enligt dessa vinsthaverister, när staten slutar att hälla bidrag över företag.
Kommunism handlar tydligen heller inte om vad staten TAR utan om att den INTE GER pengar till företagen.

Debatten om vinster i välfärden har gjort det uppenbart att nyliberalerna och marknadsfundamentalisterna har havererat fullständigt!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,
Inga kommentarer: