söndag, oktober 12, 2014

Vargen som ekosystem-ingenjör

"When we try to pick out anything by itself, we find it hitched to everything else in the Universe."
/John Muir.

Alla djur har sin plats i naturen, även ett rovdjur som vargen fyller en mycket viktigare funktion än vad de flesta kan föreställa sig.
Via Bert hittade jag denna film om hur vargarna återinfördes i Yellowstone och hur de påverkade allt liv i området. Inte bara blev faunan mer riklig, även växtligheten och floderna påverkades av närvaron av vargen.Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

En fråga bara, har man kunnat påvisa några trofiska kaskadeffekter i Sverige nu när vargen har etablerat sig i många av våra ekosystem?

Knapsu sa...

Slutsatser från forskningsprojekt i Europa:

"Rovdjuren i toppen av näringskedjorna har en stor effekt på ekosystemen. och kan inte behandlas utan samband med den natur där de lever."

"Forskning visar ju att de stora rovdjuren genom trofiska kaskader kan ha stor påverkan på ekosystems funktion och sammansättning."

Det som gäller i övriga världen borde väl gälla även i Sverige?

Anonym sa...

Att vargen som övriga rovdjur är i toppen av näringskedjan gör att dem skapar livsutrymme åt andra arter, vargen tar en hel del klövvilt genom sin jakt och därmed får man mindre betestryck i ekosystemen. Men när man pratar om vargen så kan man fråga sig att skulle inte människan genom jakt istället uppfylla samma funktion i ekosystemet? Vargen och människan jagar ju trots allt samma bytesdjur i stort eller?

Knapsu sa...

I stort kanske ja, men inte i samma utsträckning och inte med samma urval av byte.
Människan vill ju mest jaga högvilt medan rovdjuret tar byten människan inte bryr sig om att jaga.

Mitt antagande.

martin sa...

Människan jagar inte som vargen. En vecka eller två om året påverkar inte viltets beteende som filmen visar, det är beteendeförändringen som ger effekterna. Frågan är inte kvantitativ.

Anonym sa...

Den enda kaskadeffekt vargen har bidragit med i Värmland är att älgstammen snart är borta och inom många områden är det helt tomt. Vargens betydelse i ekosystemet är överdriven. Vi har inte haft varg på 100 år och de sista 50 har vi haft stora viltstammar som nu snart är borta.

Knapsu sa...

Sluta skjut vilt då!
Så kanske viltstammarna återhämtar sig.