onsdag, juni 24, 2015

Arbeit macht frei?

"Sveriges lagstiftning gynnar arbetsgivaren och missgynnar arbetstagaren när det gäller möjligheten att anlita bemanningsföretag. Den inhyrda personalen vet inte hur länge den får vara kvar, känner sig ofta stressad och utanför den sociala samvaron på arbetsplatsen. De får inte ta del av utbildning och andra utvecklingsinsatser i lika hög grad. Man känner lägre grad av inflytande och är i vissa branscher mer olycksdrabbad."

Bild: Max Gustafsson.

Sedan 1994 har antalet anställda inom bemanningsbranschen tolvdubblats. Enligt Svenskt Näringsliv arbetar idag över 120 000 människor i bemanningsbranschen.

Det är dags att göra något åt otryggheten i arbetslivet. Alltför många människor lever med anställningsvillkor som gör att de inte kan planera sina liv och sin ekonomi.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: