måndag, juli 04, 2016

Ansökte om skyddsjakt men blev istället anmäld för brott mot djurskyddslagen

I april rapporterade P4 Norrbotten om att två samebyar ansökt om skyddsjakt på sammanlagt sju örnar i Norrbotten.
Luokta Mavas sameby ansökte om att få skjuta fyra örnar i "förebyggande syfte för att förhindra att renkalvar dödas när kalvningen startar i maj".
Den andra ansökningen kom från  Lainiovuoma sameby som ville skjuta tre örnar som man menade låg bakom att ett 40-tal renar dött vid tre tillfällen i april.
 "-Nog är det hemskt att se, när man ser djuren lida. Djuren som man tagit hand om längre tid och lärt känna" berättade en renägare intervjuad i radion.

Fyra av de döda renarna skickades in för obduktion hos Statens veterinärmedicinska anstalt.
Svaret från SVA visar att dödsorsaken i samtliga fall var självdöd. Renarna var enligt utlåtandet utmärglade. Ingen av renarna bedömdes ha skador orsakade av kungsörn.

Renägarna skyllde alltså på örnarna när de djur "man tagit hand om längre tid och lärt känna" svultit ihjäl!

Tagit hand om?

Nu är ärendet istället ett fall för länsstyrelsens djurskyddsenhet dit ärendet är anmält. Det ska nu utredas om renägarna har begått något fel mot djurskyddslagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: