onsdag, mars 29, 2017

Att arbetare dör på jobbet är ingen stor sak för Svenskt Näringsliv

En av de första åtgärderna från den borgerliga regeringen 2007 var att förstöra svensk arbetslivsforskning genom att lägga ner Arbetslivsinstitutet.
Motiveringen från regeringen för att lägga ned ALI var att minska krånglet för företagarna, att "inte hålla på att finansiera den här sosseforskningen" och att man behövde pengar för att "bekämpa utanförskapet"(dvs finansiera jobbskatteavdraget).
Utredningen om institutets forskarkapacitet som sattes i gång på Statskontoret innan nedläggningen var ett rent beställningsjobb och stoppades då den inte visade det resultat som de borgerliga politikerna önskade. Man ville helt enkelt inte ha den samlade kraften som fanns där på ALI.
Man tyckte inte att anställda ska ha det inflytande och den trygghet som det innebar att ha tillgång till bra kunskaper om arbetsmiljön och dess påverkan på människan.

Trots omfattande protester från forskare och från fackligt håll, både i Sverige och internationellt, lades ALI ned den 30 juni 2007.

Innan dess ansågs den svenska arbetslivsforskningen vara i internationell toppklass. Sverige var ett föregångsland inom arbetslivsforskningen som arrangerade stora internationella konferenser och presenterade forskningsrön som var världsledande. Man hade ett stort utbyte över hela världen, bland annat i form av utbildningar för forskare i Sydamerika och Nordafrika.
I dag är Sverige ett av få i-länder som saknar en samlad arbetslivsforskning. En effekt av nedläggningen är att genomslaget för svensk arbetslivsforskning i internationella vetenskapliga tidskrifter har sjunkit dramatiskt.
Regeringen Reinfeldt lyckades i sin ambition att degradera svensk arbetslivsforskningen och tog ifrån den sin legitimitet, därför att beslutet signalerade till alla andra att den forskning som gjordes på ALI var dålig.

Det är unikt att ett land väljer att göra sig av med ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivet, men inte oväntat när man har en statsminister som varnar för visioner och som för fram åsikten att landet han leder inte skall vara bättre än något annat land.

Nu vill regeringen återupprätta förtroendet för svensk arbetsmiljöforskning och föreslår att det inrättas ett nationellt centrum för arbetsmiljöforskning.

37 personer dog på arbetet 2016 och när regeringen vill förbättra arbetsmiljön för att minska risken för att arbetare ska dö på sina arbetsplatser så möts detta enbart med förakt från dumhögern på Svenskt Näringsliv:


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: