fredag, mars 24, 2017

När revolutionen var nära

För hundra år sedan stod Sverige på revolutionens rand.
I januari 1917 hade den sittande högerregeringen gett order om att beslagta all brödsäd, mjöl och bröd i ransoneringssyfte och i februari infördes ransonering av kaffe och mjölk.
Detta ledde till att hungerkravaller bröt ut i hela landet.
Runt om i landet bildades arbetarråd, soldatråd och bonderåd. Konungen planerade att emigrera till Schweiz. En hemlig revolutionsregering bildades. Landet stod på revolutionens rand.
Då kom Hjalmar Branting och LO-ledningen till den vettskrämda borgarklassens hjälp och skapade lugn och avvärjde ytterligare upptrappning av oroligheterna.
Av de radikala kraven från de protesterande på rådsdemokrati, avskaffad privategendom, republik och folkförsörjning blev – en halvhjärtad rösträttsreform.

Kapitalismen kunde andas ut.Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: