torsdag, mars 10, 2011

Det gäller att dölja sin inkompetens

Playoff-tider i ishockey och oxveckan på jobbet, då blir det inte mycket av egna ihopfunderade inlägg här på bloggen så därför saxar vi bara ur Riksdag & Departement:

"Regeringen har gjort det svårare att granska finanspolitiken, menar Riksrevisionen. I dag baseras den på påståenden utan källor och dolda uträkningar.

Riksrevisionens granskning av förra årets budgetproposition visar att det har blivit svårare att få insyn i den ekonomiska politiken. Regeringens sätt att mäta har blivit krångligare. Den är också dålig på att berätta hur den mäter och varför. Regeringen refererar ofta till ”forskning” utan att nämna källan och flera viktiga beräkningar saknas.

Hur den kom fram till de 13 miljarder kronor som den har avsatt för reformer är en fråga där det saknas beräkningar. Riksrevisionen skriver att det inte går att se att regeringen har tittat på hur resten av budgeten ser ut när de gjort sin bedömning.

I budgeten använder regeringen sig av sitt eget sätt att mäta om deras överskottsmål uppnås, genom ett antal indikatorer. De har blivit fler med åren. Hur indikatorerna ska tolkas och värderas gentemot varandra står oförklarat. Därför är det svårt att förstå hur det egentligen ligger till med finanspolitiken, menar Riskrevisionen.

Regeringen har också kraftigt skurit ner på redovisningen av hur jobbpolitiken fungerar. Riksrevisionen kallar redovisningen för ”knapphändig”. Både på grund av slarv med källhänvisningar och att reformer utelämnas ur redovisningen. Riksrevisionen menar att det utifrån vad regeringen har skrivit är svårt att se om regeringens jobbsatsningar varit lyckade.

Regeringen har också varit knapphändig med informationen när den satte den högsta nivån för statens utgifter. De nöjde sig med att konstatera att taket på utgifter inte står i strid med deras mål. Men taket för utgifter borde också ha motiverats utifrån målen, menar Riksrevisionen. Annars kan utgiftstaken bli ett trubbigt verktyg när det gäller att skapa överskott i statskassan.

Regeringen får i bakläxa att sänka det nuvarande taket som Riksrevisionen anser är för högt i dag."

Det här är svidande kritik mot Anders Borg och Finansdepartementet, men sådan här kritik kommer ju självklart inte att häfta fast på vår teflonbestrukna regering.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: