onsdag, augusti 08, 2012

Varför skriver tidningarna som de gör?

 När det kommer till skandaljournalistik räcker det inte med att bara fälla bytet, offret skall helst också tillintetgöras totalt.
Därför infann sig idag DN:s journalister i Haparanda där de besökte kommunens ekonomiavdelning i syfte att gräva fram några gamla dokument som eventuellt kan svärta ner den numera entledigade generaldirektören för Tillväxtverket ytterligare.
Så den sista rubriken om Lugnet har vi nog troligen inte sett än.

Men nu var det inte om skandalen med Tillväxtverket och Lugnet i sig det skulle handla om, utan om tidningarnas sätt att presentera och rubriksätta en viss sorts nyheter allt efter vem de handlar om.

I alla tidningar har det ju basunerats ut att "Lugnet får sparken". Har ni märkt att alltid när det handlar om människor i maktposition heter det att de har fått sparken? Det kan vara politiker, högt uppsatta offentligt anställda tjänstemän eller direktörer. Det gemensamma med dessa personer är att de ju (99 ggr av 100) inte alls får sparken och blir arbetslösa, utan de förflyttas istället till en annan tjänst med bibehållen lön, eller går till ett nytt jobb nästa dag, i många fall samtidigt som de löser ut sitt fallskärmsavtal värt miljoner.

Men när till exempel en industri rationaliserar bort folk, eller ett helt sågverk läggs ner så att kanske hundratals vanliga människor förlorar jobben och hamnar i arbetslösheten, då heter det inte i tidningsrubrikerna att de får sparken. Nej då heter det alltid istället att de "får gå". Som om det vore en ynnest och befrielse att bli arbetslös.

Alltså, när vanligt folk kastas ut i arbetslöshet, ekonomisk otrygghet och förtvivlan så skall det tydligen ges ett sken av att någon har gjort dem en tjänst och befriat dem, medan det verkar ska vara så synd, så synd om höjdarna som "fått sparken" när de i verkligheten bara fortsätter glida på sin (ibland ännu finare) räkmacka.

Ställ dig frågan, varför väljer tidningarna att formulera sig på detta sätt?Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: