torsdag, november 21, 2013

Bygg först, fråga sen

En liten morgonpromenad häromdagen som bland annat företogs mitt på riksgränsen.

Torget som fått namn efter vår blivande drottning. Den del av torget som ligger till höger om den röda linjen, i Finland alltså, kommer medelst markvärme att hållas helt snö- och isfritt i vinter medan den del som ligger på svensk sida inte kommer att värmas fullt ut. Kostnaden för att värma bort snön från torget kom ju, som driftkostnaderna för politikernas förverkligande av sina visioner brukar göra, som en total överraskning för våra kommunpolitiker.

Att det på den svenska sidan av torget än så länge är obebyggt har ju naturligtvis med saken att göra. Bygget av Barents Center som kommer att gränsa till torget är planerat att starta i april 2014.


På den svenska sidan är i alla fall det nya resecentrumet i det närmaste färdigt. En byggnad som färdigställts trots att egentligt behov saknas och trots att hela konceptet med ett gemensamt resecentrum för Haparanda och Tornio kan falla på grund av skatteregler.
Svenska aktören Bussgods har fullgoda lokaler i dagsläget men kommer trots det att flytta till den nya byggnaden samtidigt som nuvarande lokaler lämnas tomma.
När det gäller den finska motsvarigheten Matkahoulto så är det momsregler som ställer till det. Detta eftersom det finska företaget kommer att verka på svenskt territorium. Hur det går med det återstår att se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Kråksimuleraren sa...

Kommer mer att tänka på Fort Boyard när jag ser tegelsidan av resecentrum