söndag, juli 20, 2014

Ur arkivet: Skattekverulanterna borde vara de som allra mest värnar om offentliga sektorn och statligt företagande

Det verkar råda lite av en ideologisk blockering i landet Sverige. Inte bara bland politiker utan även i stor utsträckning bland befolkningen,där man ser allt som utförs av det offentliga som dåligt och kostnadskrävande, medan allt som utförs av privata aktörer ses som bra och kostnadseffektivt.

Detta är egentligen inte alls så konstigt eftersom de borgerliga tankesmedjorna under årtionden drivit en massiv och outtröttlig offensiv, där den offentliga verksamheten utmålats som ineffektiv och tärande på våra ekonomiska resurser samtidigt som den privata verksamheten hyllats som närande och som det som tillför hela landet resurser.


Men nu är det dags för både politiker och allmänhet att öppna ögonen och inse att situationen de genomförda privatiseringarna skapat är den motsatta. De privata verksamheterna inom skola, vård och omsorg omvandlar våra skattemedel till privata vinster som sedan förs ut ur landet, göms i skatteparadis och delas ut till de redan välbärgade direktörerna och ägarna.

Det är den privata sektorn i form av privata utförare i offentlig sektor som är de som tär på landets resurser! Inte den offentliga sektorn där pengarna i huvudsak stannar kvar i landet och används i den nationella ekonomin.
Den offentliga sektorn(våra skattepengar) är alltså den som föder(när) den privata(tärande) sektorn.

Privatiseringarna i Sverige är inget annat än en skandal. De svenska skolresultaten har blivit sämre och sämre i takt med att mer och mer av pengarna som går till skolan istället förs ut ur landet. Tågtrafiken fungerar snart inte alls i det Sverige som nu har den mest avreglerade och privatiserade järnvägssektorn i Europa. Om hur (van)vården bedrivs i de privata bolagen har vi fått läsa om i DN:s granskning av Carema och att avregleringen av apoteksmarknaden lett till högre priser och utebliven medicin samtidigt som våra pengar förs ut ur landet. För att ta bara några exempel på hur privatiseringarna gett oss sämre, dyrare och mindre för skattepengarna.

Den som inte tycker om att betala skatt, gnäller om att skatten är för hög eller helt enkelt bara gillar de genomförda skattesänkningarna borde alltså vara ännu mera mån om och värna den offentliga sektorn (och statligt ägda företag som levererar vinster till statskassan) än den som tycker att det är häftigt att betala skatt!
Lärdomen är enkel, varje skattekrona som går till privat vinst är en krona mer som skall betalas av skattebetalaren.

Och om inte lärdomen om privatiseringarna och dess följder snart sjunker in hos våra folkvalda så kan man inte betrakta dem som något annat än obildbara.

(Detta inlägg har tidigare publicerats på denna blogg i januari 2012)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: