fredag, maj 15, 2015

Pengar är inte allt

2010 genomfördes en omfattande undersökning i sju olika länder.
Undersökningen omfattade nästan 175 000 säljare i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Deltagarna delades in i två grupper, de som föredrar prestationslön och de som drivs av egen inre motivation. Gruppen med säljare som föredrar prestationslön var störst och utgjorde 71 procent av deltagarna.

Resultatet av undersökningen var minst sagt intressant. Inte nog med att myten om pengar som motiverande faktor avlivades bortom allt tvivel, prestationsbaserad lön visade sig till och med ha rakt motsatt effekt. De säljare som fick lön efter prestation brydde sig mindre om företagets långsiktiga mål och visade sig vara mindre måna om att vårda relationen med kunderna.

Det är alltså inte drivkraften att få mera pengar som gör att vi presterar bra. Det som gör att vi gör ett bra arbete är helt enkelt glädje. Att trivas och ha roligt på jobbet är det viktigaste för oss.
Andra faktorer som gör att man gör ett bra arbete är möjligheter till personlig utveckling genom utbildning, att man har meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, att man blir sedd för det arbete man faktiskt gör, att man har en bra arbetsmiljö samt sist men inte minst, att man trivs med de man arbetar med.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Jag tror fenomenet även är känt på företagsledningsnivån: toppgubbarna jobbar inte bättre för att man vräker förmåner över dem. Däremot kommer jakten efter förmåner (aktieoptioner, högre arvoden etc) att få dem att inrikta sig just på förmånerna i stället för att ta hand om den firma de egentligen skall sköta.

Knapsu sa...

Alla kommer vi väl ihåg direktörerna på Ericsson och hur de trixade för att maximera bonusar åt sig själva.