tisdag, maj 31, 2011

Strikt ekonomiska intressen bakom GMO

När det gäller genmodifierade organismer(GMO) råder mycket tveksamheter, inte minst ur en miljövetenskaplig synvinkel. Dock nöjer jag mig i detta inlägg med att påpeka att det är rent ekonomiska intressen snarare än ekologisk omsorg som ligger bakom.

Ett fåtal multinationella företag producerar och har tagit patent på GMO-grödorna. Patenten gäller de tillsatta gensekvenserna och innebär att patent och äganderätt följer med i de producerade grödorna eftersom de innehåller dessa gensekvenser.
GMO-bönderna måste skriva på ett kontrakt med företagen, som innebär att de inte får spara av sin produktion och använda den som utsäde. De måste därmed köpa nytt utsäde varje år.

Bönderna blir helt enkelt livegna under kemikalieföretaget.

Dessa företags uppköp av många av de mindre fröbolagen har lett till ett sämre utbud av utsäde, exempelvis som i USA där det råder brist på icke-GMO sojautsäde.

GMO-generna sprids också i naturen och kan alltså "smitta" andra bönders närliggande fält. Patenträtten är starkare än bondens rätt vilket visade sig i Kanada där högsta domstolen gav Monsanto rätt i ett fall då Monsantos GMO-raps hade hittats i en annan bondes rapsfält. Detta oavsett hur de hamnat där (vinden, fåglar, osv).

Bondens möjlighet att odla fritt kommer alltså att allvarligt inskränkas.

Eftersom den mesta genmodifieringen gäller bekämpningsmedelsresistensen, och samma bolag som har patent på grödan också har patent på det bekämpningsmedel som grödan är designad att tåla, innebär detta att bonden blir ännu mera livegen när han måste köpa det specialdesignade bekämpningsmedlet från samma företag.

Idag kontrolleras 90 procent av världens GMO-utsäde av Monsanto, som genom patent och kontrakt har övertagit jordbrukares rätt att spara fröer.

Uppdaterad: Hur Monsanto lurade indiska bönder i en skuldfälla som drev dem till självmord.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Bert sa...

Bra sammanfattat, Knapsu. Jag har tänkt mycket på denna fråga, skrivit om den någon gång, men nu har jag inte mäktat med att ta upp det en gång till.

GMO kommer att bli ett stort gissel i framtiden. Mycket stort.

Knapsu sa...

Tack. Vandana Shivas artikel i AB (uppdateringen) borde vara obligatorisk läsning.