lördag, december 03, 2011

Jorden behöver inte räddas

Det ropas från olika håll om att vi nu måste minska vår miljöpåverkan för att rädda planeten. Det är fel, vi behöver inte rädda planeten Jorden. Vi kan bränna upp så mycket olja vi vill och skicka upp koldioxid i atmosfären. Vi kan släppa ut så mycket vi vill av allehanda kemikalier och gifter i luften, marken och i världshaven. Vi kan utrota alla världens djurarter, alla fiskar och alla insekter och ändå kommer vi inte att lyckas förstöra planeten. Planeten kommer ändå att finnas kvar, vi kan nämligen inte förstöra planeten.

Däremot håller vi på att förstöra förutsättningarna för människan och annat liv att kunna leva på denna planet.
Det handlar alltså om att rädda mänskligheten när nu forskarna larmar om hur vi påverkar klimatet.

Johan Rockström om att vi nu sitter i förarsätet.


Är du oroad av den globala uppvärmningen och vill du se en radikalare klimatpolitik?

Då kan du underteckna uppropet hos Nätverket: Radikalisera klimatpolitiken nu.

"Vår tidsepok av jordens historia har benämns Antropocen. Det innebär att det nu är mänsklig aktivitet som påverkar jordens geologi, klimat och ekosystem. Utifrån en försiktighetsprincip borde därför politikens väsentligaste uppgift i vår tid vara att se till att klimatet och jordens ekosystem inte rubbas på ett sätt som hotar livsförutsättningarna på vår vackra planet."

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: