onsdag, februari 15, 2012

Liten reflektion på Reinfeldts pensionsutspel

Jag tycker mig sakna några reaktioner på Fredrik Reinfeldts utspel om att höja pensionsåldern till 75 år. Exempelvis verkar ingen reagera på hans uttalande om att hälften av de som föds idag kommer att bli 100 år!

Jag måste säga att jag har lite svårt att acceptera den siffran. Idag finns det ca 1700 personer i Sverige som är hundra år eller äldre. Om hälften av de som föds i år ska bli hundra år innebär det över 57 000 personer. Antalet födda som kommer att bli hundra år kommer alltså att öka med många tusen procent.

Sedan det här med att medelåldern ökar för varje år. Man beräknar att medellivslängden kommer att för män öka med 5 år fram till 2050, från 79 till 84 år. Samtidigt som vi ser hur välfärdssjukdomarna ökar lavinartat bland den yngre generationen. Ett alltmer stillasittande liv i kombination med rent katastrofalt osunda kostvanor gör att allt fler redan i unga år drabbas av övervikt, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar som förkortar livet.

Kort sagt, jag tror inte riktigt på att hälften av de som föds idag kommer att bli hundra år, och jag tvivlar på att medellivslängden ökar som prognosticerats.

Sedan undrar jag även vad arbetsgivarna tycker om en höjd pensionsålder. En höjning av pensionsåldern innebär ju att jag som anställd har rätt att behålla min anställning längre upp i åldern. Idag kan arbetsgivaren skicka hem dig när du fyller 67 år, om han så önskar. I framtiden vill Reinfeldt att arbetsgivaren skall tvingas att behålla den anställde tills han fyllt 75.

Jag skriver tvingas, därför att i många yrken kommer den som är äldre helt enkelt inte att klara av jobbet lika bra längre.
För att ta ett väldigt konkret exempel från min egen arbetsvardag. Vilka gör det slitsamma jobbet med att tömma massatorken och har maskinen klar för produktion snabbast efter ett banbrott, 2 sjuttioåriga, visserligen erfarna och rutinerade men ändå utslitna och småklena, gubbar eller två pigga, driftiga 35-åringar?

Jag tror nog inte att Annicka vill ha kvar mig på jobbet när jag är över sjuttio!

Till sist: Den som tror att Reinfeldts tal om höjning av pensionsåldern handlar om att man ska ha möjligheten att vara kvar till 75 är inte bara naiv, utan även okunnig om hur det fungerar idag. Om arbetsgivaren så medger, kan du idag jobba kvar tills du är hundrafemtio om du så vill.
Följden av höjd pensionsålder innebär att de med lägsta lönerna och minst i intjänad pension kommer att tvingas jobba allt längre för att kunna få en dräglig pension.

Ett alternativ till att höja pensionsåldern är höjd skatt, men det är ju ett fult ord som Reinfeldt inte tar i sin mun.

Jaja, Hitler har i alla fall reagerat:Tillägg: Arbetsgivarorganisationerna tror och hoppas naturligtvis på att arbetsrättslagstiftningen kommer att försämras framöver så att arbetarna kan sparkas lättare framöver. Sålunda oroar de sig inte särskilt för konsekvenserna av en höjd pensionsålder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

"rent katastrofalt osunda kostvanor", vad menar bloggaren? Skulle inte (M)cDonlds-kosten bidra till ett längre och rikare liv.

/Karl

Knapsu sa...

:-D
Nej, men nu ska vi inte skylla enbart på McDonalds. Att chips, läsk och karameller hör till många ungas frukostvanor bidrar också i högsta grad till ökad ohälsa.