torsdag, november 18, 2010

Svenskt Näringsliv och slakten på välfärden

Allt sedan 1985 har Svenskt Näringsliv (som innan 2001 hette SAF och ursprungligen bildades för att bekämpa fackföreningarna) fått sin önskelista uppfylld. Avregleringar, skattereformer, privatiseringar och utförsäljningar har avlöst varann, men direktörerna har inte nöjt sig med sina framgångar, utan i samma takt fortsatt att fylla på önskelistan med nya krav.

De senaste åren har det duggat tätt med debattinlägg från Svenskt Näringslivs olika tankesmedjor och institut. Nu är det forskningsinstitutet Ratio som bakom formuleringar som "Arbetspolitiken måste reformeras för att ge fler ungdomar och invandrare arbete"och "Sveriges oförmåga att skapa jobb" försöker dölja det verkliga syftet med artikeln, nämligen att förorda att hela socialförsäkringssektorn privatiseras:

"Ansvarsfördelningen mellan stat och individ, mellan offentligt och privat, behöver tydliggöras, kanske särskilt när det gäller vård och äldreomsorg, men också på socialförsäkringsområdet. Här är pensionssystemets tydliga uppdelning mellan statlig premiepension, privat avtalspension och privat pensionssparande föredömlig och bör kunna tillämpas även på andra områden."

Dagens pensionssystem är alltså föredömligt, enligt Ratio. Undrar om alla som nu får besked om allt sämre pensioner i framtiden, och samtidigt ser sina inbetalda pensionspremier försvinna ner i bankdirektörernas sprängfeta plånböcker, också tycker att det är ett föredömligt system?

Det räcker tydligen inte att skattesmitande privata bolag inom vårdsektorn försvinner med våra inbetalda skatter utan nu vill Svenskt Näringsliv alltså att bank- och försäkringsbolagsdirektörerna skall lägga beslag på ännu mera av våra skattepengar som vi betalat in för att få åtminstone någon liten skärv tillbaka om vi råkar ut för sjukdom, blir arbetslösa, eller blir gravida och föder barn.

Det är en skrämmande utveckling som Svenskt Näringsliv vill se i vårt land, en utveckling där mer och mer av de krympande skatteintäkterna staten har, i allt större utsträckning skall ösas över privata företag, samtidigt som medborgarna skall få ett på alla plan sämre fungerande samhälle.

Det mest skrämmande är att det faktiskt finns människor i detta land som på allvar tror att vårt välfärdssystem blir bättre om privata företag får transportera ut ännu mera av våra skattemedel till skatteparadisen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: