onsdag, augusti 17, 2011

Reinfeldt och Borg medger att arbetslinjen var en bluff

"Jobbskatteavdraget är fortsatt en av de viktigaste delarna i en långsiktig politik för fler i arbete" kan vi läsa i Moderaternas nyhetsbrev där man meddelar att det femte jobbskatteavdraget skjuts på framtiden.

Den borgerliga arbetslinjen, vars själva fundament har varit jobbskatteavdraget som tillskrivits vara den enskilt mest jobbskapande åtgärden, är nu alltså officiellt förklarad död.

Teorin bakom att jobbskatteavdrag ger fler jobb är att man ökar lönsamheten i att arbeta. Fler skall då söka arbete och detta skall sätta press neråt på lönerna så att man får lägre löneökningar än man annars hade fått. En relativt sänkt lönekostnad skulle alltså göra det lönsamt för företagen att anställa.

Det är i teorin. I verkligheten är det så att företagen effektiviserar hela tiden. Högre lönsamhet med färre anställda och lägre löner går givetvis före att anställa fler. Företagen konkurrerar även med priserna, och med färre anställda - lägre kostnader kan man erbjuda lägre priser till kunderna. Att komma till slutsatsen att lägre löner leder till fler anställda är därför ett mycket förenklat resonemang.

Arbetslinjen var aldrig, och var heller aldrig menad som lösningen på arbetslösheten. Den var bara en förvändning för att genomföra skattesänkningar.
Detta erkänner nu Fredrik Reinfeldt och Anders Borg genom sitt beslut att skjuta upp ett femte jobbskatteavdrag.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: