torsdag, april 05, 2012

Detta innebär datalagringsdirektivet

Ur FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, artikel 12:
"Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp."

Den 21:a mars beslutade riksdagen att anta datalagringsdirektivet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig emot beslutet.
Datalagringsdirektivet innebär att från den 1:a maj måste tele- och internetoperatörerna lagra all data från sina kunders telekommunikation.

När det gäller
telefonsamtal via det fasta nätet ska detta sparas:
 • Uppringande nummer
 • Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till
 • Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

När det gäller mobilsamtal ska samma uppgifter som för vanlig telefoni sparas, och dessutom:
 • Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet
 • Lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut
 • Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

När det gäller ip-telefoni ska samtliga ovanstående uppgifter sparas, samt även dessa:
 • Uppringandes och uppringds ip-adresser
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten

När det gäller meddelanden:
 • Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress
 • Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

Och slutligen när det gäller internetuppkopplingar:
 • Användares ip-adress
 • Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst den typ av kapacitet för överföring som har använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.

Inga mänskliga rättigheter existerar längre när de stora mäktiga bolagen vill öka sina vinster och politikerna använder brottslighet och terrorism som förevändning för att gynna kapitalet.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: