tisdag, april 09, 2013

Veckans spam

Veckans spam bjuder på ett innovativt språk, förutom en särskriven rubrik som sedan överkompenseras rejält i textens ihopskrivningar.

lån erbjudande 

Behöver duett brådskandelånför att lösa dinaekonomiska behov?Om så är fallet,nu är det dagsatt sätta upp ochglad igen.Vi erbjuderalla typer avlån,BusinessExpansion& Business, Personlig,Mortgage,konsolidering& Investment@3% räntamedingen kredit, oavsettditt civilståndska varakön, religionoch plats, men de harden juridiskaförmåga att återbetalalånettillbaka i tidöverenskommits itransaktionen.För mer information,bör de sökandekontakta ossgenom att klicka påknappen Svara,och i synnerhetden mängd som behövs.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: