söndag, september 25, 2011

Annie Lööf, en partiledare med maktambitioner

Centerpartiet tog i dagarna ytterligare ett steg åt höger när de valde ny ledare att företräda partiet. Medlemmarna som närvarade på partistämman hade i helt demokratisk ordning hela en (1) kandidat att ta ställning till, den av media och valberedning till partiledare redan utsedda politiska broilern och Timbroiten Annie Lööf.

Centerpartiet får nu alltså en ledare som argumenterat och i riksdagen motionerat om bland annat införande av plattskatt, avskaffande av lagen om anställningsskydd, inskränkningar av strejkrätten, införande av marknadshyror, avskaffande av alkoholmonopolet, utförsäljning av SVT och SR samt att Sverige skall ansluta sig till NATO. Att Svenskt Näringslivs handgångne kvinna, skolad i Sveriges mäktigaste propagandamaskin Timbro, också vill "fucka facket" är ju inte att tveka om.

Annie Lööf, denna "nyliberala egoismens Stureplansmegafon", har en medieanpassade politik som är mycket populär bland de politiska kretsarna i huvudstaden men som knappast har något stöd utanför storstaden. För att inte tala om de traditionella centerväljarna ute på bondgårdarna runt om i landet som redan upplevt Maud Olofssons stora politiska svek.

Denna blott 28-årige kvinna som nu skall leda Centerpartiet och ingå i regeringen säger sig vara mycket erfaren. Ett påstående som faller ganska platt, inte bara på grund av hennes ringa ålder utan även när man konstaterar att hon verkligen är en politisk karriärist som i princip inte har någon som helst egen erfarenhet av arbetslivet.
Att inte erkänna att man som 28-åring saknar erfarenhet, utan tvärtom tala om sin erfarenhet tyder på en avsaknad av ödmjukhet inför en så pass stor och ansvarsfull uppgift som det är att leda ett politiskt parti. För att inte tala om att ingå i en regering. Avsaknaden av ödmjukhet och hennes sätt att återkommande tala om sitt ledarskap snarare än partiets visioner tyder på personliga maktambitioner som är överordnade partiets politiska gärningar.

Det gäller att ta makten och visa sig som en stark ledare.

Annie Lööf:s favoritförfattare Ayn Rands beskrivning av ledaridealet.

Uppdatering: Läs även Lars Ohly i Aftonbladet om Lööf.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: