onsdag, januari 09, 2013

Timbro och Svenskt Näringsliv är bara till skada för svenskt näringsliv

1978 grundades tankesmedjan Timbro av SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, organisationen som idag går under namnet Svenskt Näringsliv.
Syftet med Timbro är att påverka den offentliga debatten för en mer marknadsliberal politik och, med hjälp av unga entusiaster hjärntvättade av Ayn Rand, sprida nyliberala idéer.

Svante Nycander skriver i sin debattartikel på DN om Svenskt Näringslivs politiska insatser att: "Timbros liberalism är intressestyrd och inspireras inte av de borgerliga partiernas förflutna, i synnerhet inte Folkpartiets. Avgörande är i stället vad som förmodas långsiktigt gagna näringslivet".
Nycander menar att Svenskt Näringslivs politiska insatser skadar politiken. Det har han helt rätt i, men jag vill tillägga att Svenskt Näringslivs politiska insatser också skadar näringslivet i stället för att främja det.

Problemet med Timbro, och Svenskt Näringsliv, är att de aldrig har förstått vad som långsiktigt gynnar näringslivet. Med det "gamla" USA som sin förebild förespråkar de en politik som enbart har lett till företag som inte klarat av att utvecklas och kunnat konkurrera globalt, växande klyftor mellan rika och fattiga, ökad fattigdom, arbetslöshet och misär för allt fler amerikaner.

De har heller aldrig förstått varför de svenska industriföretagen har varit så konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter ute i världen.
Det är inte de lågavlönade, outbildade, kuvade och otrygga arbetarna som Svenskt Näringsliv vill se på våra arbetsplatser som har burit fram företagen till världsledande positioner. Utan det är tack vare att arbetarna haft medbestämmande och anställningstrygghet som de svenska företagen haft de mest motiverade och kompetenta arbetarna i världen.

Något som Svenskt Näringsliv och Timbro alltid motarbetat på alla sätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

martin sa...

Randianerna bildade en konspiration i USA av rika nötter. Det är väl dessa rika nötter som inspirerat vissa rika nötter här hemma. De är dessutom helt enkelt skamlösa i att följa Rands devis om egenintresset. De ger sig själva rabbater på sociala avgifter mer mera, medan andra företagare som betalar in till försäkringssystemet får betala full pris, de får alltså försäkringarna gratis. Men det är kostnadsneutralt ljuger en jävla idiot då, kostnadsneutralt för vem?!

Knapsu sa...

Tror inte att det är många av de svenska mindre företagen som är speciellt nöjda med Svenskt Näringsliv.