onsdag, oktober 12, 2011

Kryssrutan som inte fanns

Aftonbladet:

"Håkan Juholts advokat Hans Strandberg har nu gått genom reglerna kring hyresersättningar.

Trettio riksdagsledamöter begär i dag pengar för egna lägenheter. Strandberg menar att det inte finns nedskrivet någonstans hur hyran ska ersättas om bostaden delas med någon annan.

– Då frågar man sig hur hela den här historien har fått de här dimensionerna. Jo, det har att göra med att några av de här trettio har begärt halva hyran, säger han till TT.

-Men det finns inte några uttalade riktlinjer eller någon fastlagd praxis utan det har bara blivit så.
Han medger att grundtanken troligen är att enbart ledamoten ska få sina kostnader ersatta men hävdar att det, utifrån ett juridiskt perspektiv, är långt ifrån solklart att Juholt har brutit mot några formella regler.
– Det självklara regelverket är inte så självklart, säger han."

Är det fel på Juholt som inte kan fylla i en blankett? Nej, knappast det är nog snarare fel på blanketten samt riksdagens slappa regelverk och hantering av ersättningssystemen till de folkvalda.

Så här ser blanketten ut. Döm själv hur svårt det är att fylla i rutan "Bor ensam/bor inte ensam"

Angående reglementet: frilansjournalisten Ingemar Lindmark om att Juholt massakreras på felaktiga grunder

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: