onsdag, november 16, 2011

Om ansvar och kontroll i den privata äldrevården

En av de vassaste knivarna i lådan i det socialdemokratiska partiet, ordföranden för S-kvinnor Lena Sommestad skriver om ansvar i den privatiserade välfärden:

"Under många år har svenskt näringsliv bedrivit en intensiv lobbying i syfte att öppna upp den offentliga sektorns verksamhet för vinstdrivande bolag. Det har skett inte bara med miljoner och åter miljoner i ekonomiska resurser, utan också med en sådan retorisk skicklighet att till och med i grunden progressiva politiker till sist har gett sitt stöd till en privatisering som enligt löftena skulle ge kvalitet, effektivitet och valfrihet.

När nu stora missförhållanden avslöjas, och en kritisk debatt äntligen tar fart, noterar jag att näringslivet återigen visar en retorisk skicklighet som är närmast skamlös.

Inför det faktum att konkurrensutsättning och privatisering visar sig leda till stora risker och problem, så hävdar man helt frankt att ansvaret för den dåliga kvaliteten ligger på politikerna.
[ ... ]
Frågan är varför inte företagen själva kan ta ansvar för sitt eget kvalitetsarbete? Av vilket skäl ska politiker överhuvudtaget anlita privata företag, om detta kräver en långt mer omfattande och kostsam tillsyn än om verksamheten bedrivs i egen regi?

Det finns också skäl att ställa frågan hur det kommer sig att näringslivet har så stora förväntningar på kommunernas förmåga att upphandla och bedriva kontroll, när kommuner enligt näringslivets egen lobbying inte förmår göra något som är betydligt mindre krävande: att organisera och kontrollera sin egen verksamhet.
[... ]
Min egen slutsats är sedan länge att privata vinstintressen ska hållas utanför den gemensamma välfärden. När nu de privata företagen kräver att medborgarna – utöver att uthärda skandaler och ekonomiska förluster – ska upprätta en kostnadskrävande tillsyns- och kontrollverksamhet, därför att företagen själva inte kan svara för sitt eget kvalitetsarbete, då borde gränsen vara nådd för fler."


Badlands Hyena på samma ämne:

"Vill man vara lite elak kan man säga att privata vårdbolag är som struliga femtonåringa killar med asperger och nedsatt empatisk förmåga. De har ett begränsat, repetitivt och stereotypt intresse för vinst och kräver detaljerade kvalitetsregler för att till exempel kunna ge gamla mat. Självklart krävs det därför kontroll!"


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: