torsdag, september 02, 2010

Vad är sant om kilometerskatten?

"Det är inte en otydlig kostnad. Den tidigare föreslagna kostnaden på två kronor per kilometer motsvarar mellan 200.000 och 300.000 kronor. Det är i praktiken som att stoppa in en extra chaufför i passagerarsätet i varje lastbil"

När självaste Finansministern i media framför något som inte kan ses som annat än rena lögner, så är det ju inte konstigt att man i lokalpressen får läsa insändare som förfasar sig över de rödgrönas förslag om införandet av kilometerskatt för tunga fordon, och hur detta skall slå emot t.ex skogsindustrin.

Vad är då sanningen om kilometerskatten och dess konsekvenser för transportnäringen och industrin? Ett utdrag om "Effekterna på produktion och sysselsättning i industrin och för skogsbruket" ur SIKA:s rapport om differentierad kilometerskatt för lastbilar som de gjort på regeringens uppdrag:

"När det gäller effekterna av en differentiering på produktion och sysselsättning pekar (enligt ITPS rapport) resultaten på att valet av kilometerskattesystem sannolikt inte kommer att ha annat än marginell betydelse för stora delar av industrin. Även i de varugrupper där man kan förvänta sig de tydligaste effekterna är det svårt att argumentera för att kilometerskatten, oavsett om den differentieras eller inte, kommer att medföra några drastiska förändringar. Förklaringen till detta är dels att kilometerskattens påverkan på dessa faktorer är så pass liten till att börja med och dels att nivån på kilometerskatten över lag inte skiljer sig markant åt mellan de båda alternativen"

(Tilläggas kan att enligt de rödgrönas förslag skall skogsindustrin undantas)

I skuggan av denna rapport, och vetskapen om att Anders Borg har läst den, så kan slutsatsen bara bli att Finansministern (och i princip alla högerpolitiker) med berått mod står och ljuger oss rätt upp i ansiktet.

Kilometerskatten finns redan i många andra länder. Tyskland Österrike Schweiz och Tjeckien har kilometerskatt för tunga fordon och Storbritanien är på god väg att införa den. Kilometerskatten har även legat på Finansminister Borgs bord åtminstone sedan 2007 men har ännu inte trätt i kraft på grund av den rådande populismen hos alliansregeringen, som surfar på vågen att vara emot den och ge de rödgröna skulden för något som ändå kommer att införas.

Tro på dom som säger vad de ska göra, istället för dom som skriker högst och lovar luftslott och sedan gör tvärtom!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: