torsdag, januari 19, 2012

Transport i trångmål

Att vägledes transportera ett så pass långt objekt som ett rotorblad till ett vindkraftverk är inte så bara. Att passera cirkulationsplatserna blir ofta en utmaning.

Här har det tagit stopp i den näst sista cirkulationsplatsen innan riksgränsen till Finland passeras.

Bilisterna får stundtals passera under lasten för att minska köbildningen på E4.

Belysningsstolparna inne i själva rondellen och vid tillfarterna är det som ställer till problem.

Brainstorming pågår.

Genom att ömsom förlänga och ömsom korta av trailern försöker man trixa sig ur fällan.

Belysningsstolpen som syns i förgrunden ställer till problem.

Sedan kan man ju fråga sig varför sådana här transporter inte till största delen sker sjövägen? Båtfrakt upp till Tornio eller Kemi och sedan lastbil sista biten, istället för att köra igenom hela Sverige på bil.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

martin sa...

Läste i svensk sjöfartstidning om att folk vill utöka transporter på våra inre vattenleder. Tyckte jag lät positivt. Har även funderat på olika sätt att förbättra sjötransporter, företrädesvis tillgängligheten och användarvänligheten. Maersk tar väl allt som går in i en container, men det måste finnas utrymme för mindre och mellansegment i transporter också, inte bara gigantiska transporter.

Knapsu sa...

Ett containerfartyg borde ju vara betydligt miljövänligare än de 100 långtradare som krävs för att frakta samma mängd gods.
Svaveldirektivet som införs 2015 kommer dock att fördyra sjötransporterna så vi får se hur sjöfarten står sig emot andra transportslag i framtiden.